ตัฟซีร ลักษณะของผู้ศรัทธา

Posted in ตัฟซีร with tags , on กรกฎาคม 13, 2011 by thaidarulihsan

นะซีฮะห์หลังอีชา มัสยิดดารุลอิหซาน

ตัฟซีร ในเรื่องของ ลักษณะของผู้ศรัทธา จากซูเราะฮ์อัซซัจดะฮ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอาน

โดยพี่อันซอรี เพ็ชรทองคำ

Advertisement

ฮะดีษ อัรบะอีนที่ 13 ความรักที่แท้จริง

Posted in ฮะดีษ on กรกฎาคม 11, 2011 by thaidarulihsan

บรรยาย หลังอีชา วิชาฮะดีษ

หนึ่งในสี่สิบฮะดีษ ฮะดีษที่สิบสาม เรื่องความรักที่แท้จริง

โดย พี่ฮาซัน เพชรทองคำ

เตือนสติ ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือ

Posted in คุตบะฮ์วันศุกร์ with tags on กรกฎาคม 10, 2011 by thaidarulihsan

คุตบะฮ์วันศุกร์ โดย อ.อาลี เพ็ชรทองคำ
ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือ ที่หัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาจะมีความนอบน้อมด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮและสิ่งที่ประทานลงมาซึ่งเป็นความจริง

ตัจวีด เรื่อง มัด

Posted in ตัจวีด with tags on กรกฎาคม 6, 2011 by thaidarulihsan

บทเรียนตัจวีด เรื่องมัด

จากพี่อันซอรี เพ็ชรทองคำ

ตัฟซีร ซูเราะฮ์กะฮ์ฟิ

Posted in ตัฟซีร with tags on กรกฎาคม 6, 2011 by thaidarulihsan

ตัฟซีรซูเราะฮ์กะฮ์ฟิ เรื่องของนบีคิเดร

โดยพี่อนีส เพ็ชรทองคำ

ฟิกฮ์ การถือบวชใช้

Posted in ฟิกฮ์ with tags on กรกฎาคม 6, 2011 by thaidarulihsan

เดือนรอมฎอนกำลังใกล้เข้ามาถึง

เราถือบวชใช้ครบกันแล้วหรือยัง มันมีเงื่อนไขอย่างไร

ลองฟังกันดูครับ

โดยพี่อนีส เพ็ชรทองคำ

เตือนสติ อัลกุรอาน เราได้ประโยชน์จากอัลกุรอานอย่างเต็มที่แล้วรึยัง

Posted in เตือนสติ เตือนใจ with tags on กรกฎาคม 5, 2011 by thaidarulihsan

นะซีฮะห์หลังอิชา
ถึงแม้จะมีสิ่งดีๆที่อยู่ใกล้ตัว ก็ไม่ได้หมายความว่าความดีต่างๆเหล่านั้นเราจะได้มันมาเอง เราต้องแสวงหา พยายามหาความดีในสิ่งนั้น
หนึ่งในนั้นคือ อัลกุรอาน
มาศึกษาอัลกุรอานอย่างจริงจังกันเถอะ

ฟิกฮ์ เกริ่นนำการเรียนฟิกฮ์

Posted in ฟิกฮ์ with tags on กรกฎาคม 5, 2011 by thaidarulihsan

นะซีฮะห์ เรื่องการเรียนฟิกฮ์ เป็นข้อคิดที่ดี
โดย พี่อนีส เพ็ชรทองคำ

การละหมาดบนยานพาหนะ ตอน 2

Posted in ฟิกฮ์ with tags on มีนาคม 20, 2011 by thaidarulihsan

นะซีฮะห์หลังอีชา บทบัญญัติฟิกฮ์ เรื่อง การละหมาดบนยานพาหนะ ตอน 1

Posted in ฟิกฮ์ with tags on มีนาคม 20, 2011 by thaidarulihsan